Spreiding tussen roerende en onroerende goederen | BNT Diamonds
Shutterstock 1100428106

Tip bij investeren: spreiding tussen roerende en onroerende goederen

06 jul. 21
Tierra mallorca Np Tb V Okkom8 unsplash

Bij investeren is een goede spreiding tussen onroerend en roerende goederen op fiscaal vlak aan te raden. Bij het opbouwen van een financieel vermogen is het belangrijk om niet op één paard te wedden. Om het risico te verminderen moet je immers zo veel mogelijk spreiden. Spreiden tussen roerende en onroerende goederen bijvoorbeeld is een mogelijkheid van spreiding waarover iedereen beschikt.

Onroerende goederen zijn bijvoorbeeld een gezinswoning, een tweede verblijf aan de zee of in het buitenland, een huis of grond die men verhuurt. Roerende goederen zijn bijvoorbeeld spaargeld, aandelen, obligaties of meer alternatievere zaken zoals diamanten (link naar artikel), kunst of wijn.

Risicospreiding

Vanuit fiscaal standpunt is bij investeren een verhouding van 50% roerende goederen en 50% onroerende goederen ideaal. Echter dient men ook rekening te houden met de economische realiteit en risicospreiding binnen de beleggingsportefeuille. Zo is bijvoorbeeld een portefeuille met één woning van 750.000 euro en een pakket van aandelen, obligaties en cash van 1.250.000 euro veiliger dan een portefeuille met een tweede verblijf aan zee van 1.000.000 euro en een pakket aandelen van 1.000.000 euro, ook al is de laatste combinatie fiscaal beter gespreid. Het risico in de tweede portefeuille is veel groter dan in de eerste.

Voordeel bij erfbelasting

In Vlaanderen specifiek is er nog een extra voordeel bij een goede spreiding tussen onroerende en roerende goederen. Vaak zal er dan ook minder erfbelasting te betalen zijn. Als de echtgenoot, kinderen of kleinkinderen erfgenaam zijn, wordt de erfbelasting immers afzonderlijk berekend op de roerende en onroerende goederen in de erfenis. Op die manier kan er dus twee keer van de laagste tariefschijf gebruikt gemaakt worden. Dit fiscaal voordeel speelt niet als het bijvoorbeeld gaat om neven en nichten.

De adviseurs van BNT Diamonds helpen je verder bij het investeren in diamant. Ze bouwden een jarenlange en professionele ervaring op basis van kennis die generaties lang werd – en nog steeds wordt – doorgegeven. Hun expertise is ontstaan uit verschillende projecten in de diamant- en juwelenindustrie, in alle stadia van het productieproces én op alle relevantie locaties wereldwijd.

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.