Over ons | BNT Diamonds
Untitled design 55

Over ons

SS by trends 5

Over BNT Diamonds


Ondanks het mystieke en fascinerende karakter van diamanten heeft de internationale diamant- en juwelenindustrie weinig geheimen voor Stefaan Mouradian en Steven Boelens, de oprichters en drijvende krachten achter de Baunat Group. Beiden hebben ze, uit eigen ervaring en uit kennis die over generaties heen doorgegeven werd, een uitmuntende expertise in deze sectoren opgebouwd. Daarenboven kunnen ze rekenen op een toegewijde en stabiele groep van bedreven en gevestigde aandeelhouders.

Beide ondernemers hebben samen een diep inzicht verworven en de nodige ervaring opgedaan in alle mogelijke stadia van de diamantwaardeketen: prijsdynamiek, prijstendensen, financiële mechanismen, productsegmentatie, consumententrends, nieuwe technologieën, micro-en macro-economische trends, merknaampromotie, detailhandel, distributie, productie, verzekeringen, impact van de globalisering enz... Het productieproces van de diamant start bij de exploratie en de mijnontginning. Vervolgens wordt de ruwe diamant verhandeld, geslepen en gedistribueerd. In de eindfase verwerkt men de diamanten in juwelen, doet men de marketing van merkjuwelen en distribueert men ze wereldwijd aan eindverbruikers.

BNT Diamonds black logo 2

Voor Mouradian en Boelens gaat het echter veel verder dan louter theorie. Beide zaakvoerders kozen van in het begin voor een dynamische ‘hands-on’ aanpak. Hun expertise komt voort uit een doeltreffende en vooruitstrevende handel, opgebouwd uit talrijke, uiteenlopende en praktische ondernemingen en projecten in de diamant- en juwelenindustrie, zowel in de toeleverings- als in de verwerkingstadia van het productieproces, in alle relevante wereldcentra en continenten.

Sinds 2008 zijn beide heren de drijvende krachten achter BAUNAT, op dit moment het enige online merk van diamantjuwelen, dat garant staat voor hoge kwaliteit en tijdloze diamantjuwelen aan de best mogelijke prijzen. Deze positie bevestigt het vermogen van de oprichters diamanten aan de bron te kopen tegen de beste prijzen. Dit gebeurt via hun uniek en zorgvuldig uitgebouwd netwerk van “niche” diamantfabrikanten, voornamelijk uit Surat, India. In combinatie met een ingewortelde bedrijfscultuur maakt deze positie het mogelijk allerhande tussenpersonen te vermijden.

Bezoek BAUNAT

Het is dan ook niet verwonderlijk dat beide ondernemers inspiratie vonden in hun eigen businessfilosofie om hun positie te versterken:

"Money for Value, Value for Money"

Stefaan Mouradian & Steven Boelens

Dat betekent: zolang de prijs eerlijk is, zolang hij overeenkomt met de onderliggende waarde van een product of een dienst, dan wordt ze met plezier betaald. Geen sprake echter van om meer te betalen voor omslachtige en inefficiente werkwijzen en kosten die niet bijdragen tot de kwaliteit van het product.

Deze visie van de oprichters is uiteraard sterk doorgedrongen in de waarden van het bedrijf en werd overgenomen door het hele Baunat Group-team (personeel, aandeelhouders, leveranciers en zakenpartners). Talrijke studies tonen aan dat ook de groeiende groep van consumenten wereldwijd dezelfde houding aanneemt (de ‘internetgeneratie’ ofwel de ‘geïnformeerde consumenten’ inbegrepen).

Tot slot: deze unieke filosofie die prijs direct koppelt aan kwaliteit sluit natuurlijk nauw aan bij de wensen en de noden van de klant die wil investeren in diamant.

Bekijk onze selectie losse diamanten

Start met investeren.

Untitled design 43