Waarom investeren in diamanten van BNT Diamonds? | BNT Diamonds
5871 investors on ipad edit blue

Waarom investeren in diamanten?

Diamanten zijn een goede investering om verschillende redenen. De laatste jaren hebben deze kostbare, ‘eeuwige’ edelstenen bewezen dat ze bestand zijn tegen inflatie, valutaschommelingen en het falen van banken of financiële instellingen. Ze zijn dus betrouwbaar als belegging. Maar diamanten zijn niet enkel betrouwbare – crisisbestendige – investeringen, hun prijzen blijven ook stijgen op de mondiale markt, geheel naar de macro-economische wet van vraag en aanbod.

“Terwijl het aanbod daalt, blijft de wereldwijde vraag naar diamantjuwelen groeien en veranderen"

Bain & Company

Hieronder lichten wij de vijf belangrijkste redenen toe die volgens onze expertise en ervaring verklaren waarom de investering in diamanten – vanuit diversificatie-oogpunt – een groot effect heeft op uw beleggingsportefeuille.

1. Geobserveerde rendabiliteit op lange termijn

2. Crisisbestendigheid


3. Maximale zekerheden


4. Selectieve liquiditeit


5. Unieke emotionele waarde

Kortom, investeren in diamanten biedt een brede waaier aan voordelen. Algemeen genomen zullen diamanten, door een groeiende vraag en een slinkend aanbod, in waarde stijgen. Daarnaast vormen diamanten een betrouwbare investering. En naast voordelen als een hoge liquiditeit en het belastingvriendelijke aspect hebben diamanten ook een hoge emotionele waarde. Geen enkele andere investering biedt zo’n unieke combinatie.

8200 attention

Alle investeerders wordt aangeraden om alle risico's verbonden aan de investering ten volle te begrijpen. Er is geen garantie dat uw investering winstgevend zal zijn noch dat het niet verlieslatend zal zijn.

Meer informatie over vraag en aanbod trends

5878 link to step by step guide