Wat is vervat in onze prijsoffertes?

Onze prijsoffertes zijn steeds exclusief BTW (voor klanten binnen de Europese Gemeenschap) en exclusief import- en exportheffingen of ander lokale taksen (voor klanten buiten de Europese Gemeenschap).

De wijze van aanrekening van deze taksen is verschillend afhankelijk van levering binnen of buiten de EG: 

  • EG klanten: Van zodra de EG Klant het orderproces in gang zet zullen de geafficheerde prijzen worden verhoogd met het toepasselijke BTW-tarief van Belgie, namelijk 21%, met uitzondering van Duitsland waar de lokale taksen van 16% gehanteerd worden en Frankrijk waar de lokale taksen van 20% toegepast worden.
  • Niet EG klanten: BTW is niet van toepassing, dus de prijs die de klant betaalt aan BAUNAT is de geafficheerde prijs. Echter zullen in de meeste landen importheffingen en/of lokale taksen aangerekend worden die de klant zal moeten betalen aan de koerier bij levering. BAUNAT betracht voldoende informatie te verschaffen met betrekking tot de importheffingen (= douane) of ander lokale taksen. Zie hiervoor onze indicatieve tax calculator voor de meest courante niet EG landen.

Buiten de hierboven toegelichte taxen worden geen andere kosten (zoals bv verzendingskosten, verpakkingskosten en bijhorende verzekeringkosten) aangerekend. Deze zijn steeds ten laste van BAUNAT.

Terug naar alle vragen