Investing: what changes in 2017? | BNT Diamonds
Changes in investing

Investing: what changes in 2017?

20 Jul 21
  • Wijzingen op het vlak van financiële fiscaliteit.
  • Wijzigingen op het vlak van fiscale transparantie

Bij de start van elk nieuw jaar zijn er nieuwe regels en wetgeving van toepassing. Zo ook op 1 januari 2017. We zetten de belangrijkste wijzigingen bij het beleggen even op een rij.

Wijzigingen op het vlak van financiële fiscaliteit

De regering keurde in oktober 2016 een aantal maatregelen goed op het vlak van financiële fiscaliteit. Deze treden in werking vanaf 1 januari 2017.

  • Dividenden op aandelen zullen volgend jaar minder geld binnen brengen. De roerende voorheffing wordt van 27% op 30% gebracht. Dat percentage geldt voor de meeste dividenden en intresten. De regering raakt niet aan de spaarboekjes. Op spaarboekjes moet er geen roerende voorheffing betaald worden op de eerste 1800 euro interesten. Op alle bedragen daarboven wordt 15% roerende voorheffing aangerekend.
  • De heffing op beursverrichtingen wordt aangepast: per verrichting worden de bovengrenzen tweemaal zo hoog en de taks wordt ook van toepassing op verrichtingen die Belgen in het buitenland uitvoeren. Het plafond stijgt dus van 800 euro per transactie naar 1600 euro per transactie. De taks van 0,27% blijft behouden.
  • Wie momenteel zijn aandelen binnen de zes maanden na aankoop van de hand doet, moet de fiscus 33% betalen op de meerwaarde. De speculatietaks op overdracht van beursgenoteerde aandelen binnen de 6 maanden na aankoop wordt afgeschaft. Ook wie vandaag nog aandelen koopt en ze op 1 januari (binnen 1 maand) verkoopt, ontsnapt aan de speculatietaks. De taks wordt afgeschaft omdat de opbrengst ervan tegenvalt. De overheid moest zelfs extra verliezen incasseren omdat beleggers in 2016 minder aandelen hebben verhandeld. Daardoor kwamen er minder inkomsten uit de beurstaks.

Wijzigingen op het vlak van fiscale transparantie

Alle lidstaten van de Europese Unie nemen deel aan de strijd tegen internationale belastingontduiking. Daarom zal in de loop van 2017 de uitwisseling van financiële informatie tussen nationale belastingdiensten van de lidstaten gebeuren volgens een nieuwe uitwisselingsstandaard. Dit slaat niet alleen op intresten, maar ook op dividenden en meerwaarde.

Het gaat om de toepassing van de nieuwe internationale “Common Reporting Standard” die de OESO heeft opgesteld. Elke persoon met een bankrekening in het buitenland die resident is in één van de Europese lidstaten, valt onder de toepassing van de richtlijn. De aanpassing zal geen gevolgen hebben voor wie zijn belastingplicht vervult zoals het moet via de aangifte van roerende inkomsten in het buitenland.

Ook belastingparadijzen hebben de Common Reporting Standard ondertekend. Zo zullen onder andere Liechtenstein en de Kaaimaneilanden ook financiële informatie doorspelen aan de andere lidstaten.

Lees meer over diamant en beleggen:

With this article, BAUNAT strives to inform you thoroughly about investing in diamonds. No investment can be guaranteed to be without risk or fully according to your expectations. That is why we recommend to research the risks and aspects of investing in diamond properly to ensure that you make the right choice for your portfolio.