Hoe bepaalt u de beste belegging die externe invloeden kan trotseren?

Hoe bepaalt u de beste belegging die externe invloeden kan trotseren?

De beste belegging staat of valt met de diversificatie van uw beleggingsportefeuille. Echter, de veranderende financiële markt kan ervoor zorgen dat uw initiële inschattingen toch niet meer correct blijken. Die veranderingen kunnen ook uit heel onverwachte hoek komen. Welke verrassende factoren beïnvloeden uw portefeuille? Hoe kan u die veranderingen het hoofd bieden? De specialisten van BNT Diamonds geven u meer uitleg over de beste belegging in 2020 en adviseren u heel concreet over hoe u kan omgaan met een wijzigende financiële markt.

Ontdek de investeringsopties voor een slimme belegging

Welk effect hebben politieke factoren op uw belegging?

Plotse politieke veranderingen kunnen een fors effect hebben op de financiële markt. Zo oefende de Brexit een grote invloed op de beleggingsmarkt uit, maar ook terrorismedreiging. Die laatste beïnvloedde de markt vooral door onverwachte bijkomende kosten voor sommige bedrijven – zoals nieuwe veiligheidsmaatregelen – die werden doorgerekend aan de belegger en bijgevolg het rendement deden slinken.

Een marktdip vloeit voort uit uitgestelde investeringen en verschuivingen van kapitaal richting defensie in plaats van welvaart. Ook de recente coronacrisis heeft de diamantindustrie flink door elkaar geschud. De vraag is tijdelijk afgenomen terwijl de voorraad aan ruwe diamanten zich blijft ophopen. In China is de vraag naar geslepen diamanten dan wel weer gestegen, meldt een artikel op de financieel-economische nieuwssite Business AM.

Hoe kan klimaatverandering uw investering beïnvloeden?

Een nog onverwachtere invloed blijkt die van de klimaatverandering. Logischerwijs trekken fossiele brandstoffen tegenwoordig aan het kortste eind bij de grondstoffen als het aankomt op de beste belegging in 2020, maar de stappen die we maken richting groener leven hebben op bijna elk aspect van de markt invloed. Zo raden experten aan om fondsen terug te trekken uit bedrijven die te sterk leunen op fossiele brandstoffen of andere vervuilende praktijken. De focus verschuift naar duurzame beleggingen die investeren in productie van hernieuwbare energie.

Als belegger is het vooral belangrijk om aandacht te hebben voor het klimaatrisico in functie van uw portefeuille. Bovendien is het belangrijk de lijn door te trekken in elk onderdeel van uw portefeuille om risico’s zoveel mogelijk te beperken. Wat is dan de beste belegging zonder risico? Hoewel beleggen altijd een risico inhoudt, is er tegenwoordig een stijgende trend in ethisch beleggen – namelijk beleggingen die rekening houden met de impact op mens en milieu. Het duurzame aspect van dit soort beleggingen vormt namelijk een stevige en veilige basis voor beleggers.

Beleg duurzaam in gecertificeerde diamanten

Wat is de beste belegging in 2020?

Op deze vraag is er geen eenduidig antwoord. Aan elk type van belegging zijn voor- en nadelen verbonden. Beleggen kent ook altijd een risico. Wel is het zo dat duurzame beleggingen almaar een prominentere positie innemen. Vele beleggers kiezen er tegenwoordig voor om kapitaal te investeren in bedrijven en/of producten met een duidelijk groen toekomstperspectief. Milieubelastende producten of bedrijven zonder helder duurzaamheidsplan zullen meer en meer naar de achtergrond geschoven worden.

Als u van plan bent te investeren, is het zeker aangeraden om in te spelen op deze recente tendens. Alternatieve beleggingen in grondstoffen zoals diamanten vormen daarbij een slimme investering. Diamanten zijn intrinsiek rendabel op langere termijn en zijn crisisbestendig. Recente initiatieven in de wereldwijde diamantindustrie tonen bovendien aan dat ook de diamanthandel concrete stappen neemt richting een duurzaam beleid.

Overweegt u ook om te investeren in diamanten? De experts van BNT Diamonds geven u graag objectief advies. Neem contact op of maak een afspraak in één van onze showrooms.

Author: Gerd Van de Vel
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular