Investeringsdiamanten: sparen zonder koopkracht te verliezen

Veel investeerders zijn op zoek naar veiligheid en goede investeringen met een aanvaardbaar rendement.  Zijn spaarverzekeringen daar het beste product voor? Zijn investeringsdiamanten een alternatief? We bekijken hieronder beide beleggingstypes. 

Spaarverzekeringen: dalende rente en fiscaliteit

Uit recente studies van KBC en Ageas blijkt dat, ondanks de lage gewaarborgde minimumrente, de tak21-spaarverzekeringen in de lift zitten. Wettelijk mag een verzekeraar een rendement van maximaal 2 procent waarborgen, eventueel aangevuld met een jaarlijkse bonus of winstdeelneming, die afhangt van de resultaten van de verzekeraar. Een reeks factoren kunnen het succes van spaarverzekeringsproducten verklaren: de nog lagere rente op spaarboekjes, de kapitaalgarantie, de bescherming van het gestorte kapitaal en de onrust op de financiële markten.

Niet alleen de rentes op spaarboekjes zijn de voorbije jaren naar beneden gehaald, ook de door de verzekeraars gewaarborgde rentes zijn in dalende lijn. Een belangrijke vraag is of zo'n aanpassing enkel geldt voor nieuwe premies, of ook voor premies die in het verleden zijn betaald. Voordat je een spaarverzekering afsluit, is het belangrijk te informeren naar het systeem dat de verzekeraar toepast, want dit kan verschillen per aanbieder.

Bij een spaarverzekering dient er geen roerende voorheffing op de opbrengst betaald te worden als de geldsom minstens acht jaar op de rekening geparkeerd blijft. Maar ondanks het feit dat een spaarverzekering een belegging is met een dergelijke gunstige fiscale regeling, wordt van elke premie die gestort wordt, 2 procent belasting afgehouden.

Zijn investeringsdiamanten een alternatief?

Rekening houdende met alle kosten en heffingen zijn spaarverzekeringen een oplossing voor risico-averse beleggers. Je bent immers zeker dat er geen kapitaalverlies dreigt en je belegt op lange termijn.

Het is aan te raden een deel van het vermogen op lange termijn te investeren en op die manier de investeringsportefeuille voldoende te diversifiëren. Zekerheid en lange termijn zijn ook de sleutelwoorden bij investeringsdiamanten. Bovendien wordt de bij doorverkoop gegenereerde meerwaarde niet belast.

Meer info over de voordelen van investeringsdiamanten vind je hier. BNT Diamonds heeft de voorbije 10 jaar een grondige expertise opgebouwd inzake investeringsdiamanten en kan beroepen op een team van professionele adviseurs.   

Meer info over onze investeringsdiamanten:

Heb je nog vragen of wil je meer info over investeringsopties, contacteer vrijblijvend onze investeringsspecialisten.

Author: San Meuleman
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular