Hoe duurzaam is beleggen in diamant?

Hoe kan ik duurzaam beleggen in diamant?

  • Hoe dringt de diamantindustrie haar CO2-uitstoot terug?
  • Welke andere ecologische verbeteringen zitten in de pijplijn?
  • Op welke andere manieren is diamant duurzaam beleggen?

Met de huidige klimaatsveranderingen ligt de nadruk in elke industrie meer dan ooit op milieuvriendelijk werken. Ook de diamantmijnbouw draagt zijn steentje bij. Diamantgigant De Beers zegt zelfs binnen slechts 5 jaar al een wezenlijk verschil in CO2-uitstoot te kunnen verwezenlijken. Hoe willen ze dat bewerkstelligen? Welke andere stappen ondernemen ze naar een schonere industrie?

Hoe dringt de diamantindustrie haar CO2-uitstoot terug?

Kimberliet, het versteende slib waarin diamant naar het aardoppervlak gestuwd wordt, blijkt niet enkel goed om diamanten te vervoeren. Het gesteente zou ook de ideale opslagplaats zijn voor CO2 of koolstofdioxide, een van de grootste vervuilers in de hedendaagse industrie. Door CO2 op te slaan in het gesteente en onder de grond te bewaren, blijft onze atmosfeer gespaard van de vernietigende invloed ervan. Overblijvend kimberliet zou goed zijn voor de opslag van maar liefst 10 maal de CO2-uitstoot van een gemiddelde mijn.

Hoewel het gebruik van kimberliet om de ecologische voetafdruk te verkleinen nog steeds in zijn kinderschoenen staat, lijkt het toch een bijzonder efficiënt alternatief te bieden dat nu al wereldwijd getest wordt.

Welke andere ecologische verbeteringen zitten in de pijplijn?

De diamantmijnbouw concentreert zich niet enkel op de CO2-uitstoot om de ecologische voetafdruk te verkleinen, ook andere milieugerichte veranderingen zijn op til. De Beers stelde zichzelf enkele doelen die al tegen 2020 hun ecologische voetafdruk moeten verkleinen. Zo willen ze 20% minder waterverbruik, 8% minder energieverbruik en 9% minder koolstofuitstoot. Concreet hanteert De Beers bijvoorbeeld een nieuw sorteringssysteem voor diamanten waarbij er minder dan 1% water verbruikt wordt dan bij het traditionele systeem. Duurzaam beleggen is dus dichterbij dan verwacht.

Niet enkel het milieu, maar ook het budget heeft baat bij de nieuwe manier van werken. Zo spaarde De Beers sinds 2014 al €9,3 miljard uit met nieuwe werkwijzen.

Op welke andere manieren is diamant duurzaam beleggen?

Duurzaam beleggen is meer dan rekening houden met de ecologische voetafdruk, het houdt ook rekening met de termijn waarop uw investering rendabel is.  Laat dat nu net een van de sterkste punten zijn van een investering in diamant. De waarde van de grondstof neemt jaarlijks stabiel toe en blijkt ook in moeilijke tijden zeer crisisbestendig. Bovendien blijven er nieuwe afzetmarkten ontstaan die de globale industrie ten goede komen, zoals de BRIC-landen. Dat maakt beleggen in diamant niet enkel ecologisch, maar ook rendabel.

Waar kan ik de perfecte diamant kopen voor mijn portefeuille? Wie helpt me verder met mijn belegging? Vraag advies aan de diamantexperts bij BNT Diamonds.

Author: Inge De Wee
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular