Welke investeringen zijn een goed alternatief voor historisch lage rente?

  • Wat doet de ECB met de rentevoet?
  • Waarom is het spaarboekje geen slimme belegging?
  • Waarom zou ik investeren in diamant?

De historisch lage rentevoet van de Europese Centrale Bank staat al sinds maart 2016 met 0% op het laagste peil sinds de oprichting van de muntunie. Concreet gaat het om de herfinancieringsrente die banken betalen wanneer ze geld lenen van de ECB. Maar welke invloed heeft dat op mijn spaarboekje? En hoe kan ik lucratiever investeren in diamant

Wat doet de ECB met de rentevoet?

De daling in de rentevoet van het klassieke spaarboekje komt doordat de banken goedkoop genoeg kunnen lenen bij de ECB en dus niet veel nood hebben aan spaargeld. Ze proberen het dus ook niet aan te trekken met hoge rentevoeten. De achterliggende reden voor deze renteverlaging is het verwachte effect dat de consument gestimuleerd wordt om zijn spaargeld uit te geven. Dat zou de Europese economie een boost moeten geven.

Waarom is het spaarboekje geen slimme belegging?

Wie zijn geld op een spaarboekje parkeert, is eraan voor de moeite. Zeker als ook de inflatie en het bijhorende verlies aan koopkracht in rekening worden gebracht. De inflatieverwachting voor 2018 werd namelijk licht verlaagd door de sterke euro vergeleken met de dollar, de achterblijvende loongroei in de eurozone en de dalende energieprijzen.  Investeren in andere beleggingsvormen zoals onder andere diamant speelt daarom steeds meer in de hoofden van de wereldwijde beleggers.

Los daarvan leidt een verlaagde rente volgens de ECB ook tot lagere hypotheekleningen en goedkopere investeringen voor bedrijven. Daarover zijn echter lang niet alle experten het eens. Vooral in de noodlijdende, zuidelijk gelegen Eurolanden zou dit effect erg onzeker zijn.

Waarom zou ik investeren in diamant?

Door de blijvende onbeduidende rente op spaarboekjes kiezen steeds meer beleggers voor de zekerheid van investeren in diamant. Daarbij speelt ook de psychologie een rol: hoogwaardige diamanten verliezen immers nooit hun waarde en prestige. Dat maakt ze zeker in crisistijd een populaire belegging.

Voor beleggers met een oog voor esthetiek heeft investeren in diamant altijd een streepje voor op andere beleggingen of waardepapieren. Ze zijn dan ook een prachtig statussymbool dat in waarde blijft toenemen. Bent u klaar voor een belegging in diamant als nieuw spaarboekje? Vraag dan advies aan de diamantexperts van BNT Diamonds.

Author: Roselyne Francken
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular