Diamanttaks | BNT Diamonds
11788 shutterstock 312714731 385x256

Einde discussie over prijs van diamanten: diamanttaks goedgekeurd

16 jul. 21

De diamanttaks geeft al een hele tijd aanleiding tot aanvaringen tussen de diamantsector en de fiscus. Bij de begrotingscontrole besloot de federale regering de taks in te voeren. Die moet 50 miljoen euro extra opbrengen, terwijl de sector via bedrijfsbelasting en personenbelasting momenteel ongeveer 20 miljoen bijdraagt. Bij het invoeren van de diamanttaks worden geregistreerde groothandelaars in diamanten niet langer belast op hun winst, maar moeten ze 0,55% afgeven op hun omzet. Momenteel is het voor de diamantsector immers geen evidentie om aan te tonen wat hun belastbare grondslag is, daar de waarde en dus de prijs van diamanten steeds wijzigt. Zo is de prijs van diamanten afhankelijk van de koers op de beurs, de staat waarin hij zich bevindt (ruwe diamant of geslepen), enz…. Dit gaf in het verleden vaak aanleiding tot mogelijke vragen van de fiscus aan de diamantsector.

11788 shutterstock 312714731 385x256

Kritiek

Vanuit de oppositie kwam veel kritiek en De Raad van State stelde de taks in vraag door te poneren dat deze mogelijks door Europa als staatssteun zou kunnen beschouwd worden. Maar tijdens de voorbije zomervakantie gaf de Europese Commissie groen licht voor de Belgische diamanttaks. In zijn besluit stelt de Commissie dat de taks geen verdoken staatssteun is. Het systeem zal er, volgens de Commissie, voor zorgen dat diamantairs meer belastingen betalen.

Sluitende fiscale behandeling

In september zal minister van Financiën Johan van Overtveldt een aangepast wetsontwerp voorleggen aan de ministerraad. 'Deze goedkeuring door Europa toont aan dat de maatregel geen staatssteun betreft en dus geen gunstregime is, zoals sommigen steeds ten onrechte beweren', reageert Van Overtveldt. 'Met de diamanttaks zorgen we eindelijk voor een sluitende fiscale behandeling van een zeer complexe sector, onafhankelijk van de prijs van diamanten. De sector zal door deze maatregel jaarlijks 50 miljoen euro méér bijdragen in vergelijking met het verleden. De diamanttaks maakt dan ook deel uit van de taxshift en zorgt mee voor verlaging van de lasten op arbeid. De regering maakt zich sterk dat de diamantsector, waarvan Antwerpen één van de wereldcentra is, op deze manier meer juridische zekerheid krijgt en er een einde komt aan de oneindige reeks conflicten met de fiscus. De verwachting is dat het parlement in november de taks kan goedkeuren.

Wil u de mogelijkheden kennen om te investeren in diamanten, dan stelt BNT Diamonds zijn expertise ter beschikking.

Fabienne Rauw
Over Fabienne Rauw
BNT Diamonds Antwerpen

Fabienne, manager van de Duitse markt is in staat om elke klant te begeleiden bij het vinden van het juiste juweel. Dankzij haar zes jaar ervaring bij BNT Diamonds is ze goed vertrouwd met het product en de marketing errond. Haar diploma PR zorgt ervoor dat BNT Diamonds goed gepresenteerd wordt in alle mediakanalen. Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe investeringsopportuniteit, is Fabienne de perfecte gids in dit proces. Geen enkele vraag zal onbeantwoord blijven, en ze zal u helpen bij elke stap in het proces.

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.