Diversificatie van de portefeuille met… | BNT Diamonds
48

Diversificatie van de portefeuille met investeringsdiamanten

18 aug. 21

De industrie van geslepen investeringsdiamanten evolueert contstant met toegenomen transparantie, te midden van de gestage welvaartsgroei in de opkomende markten.

Investeringsdiamanten worden beschouwd als een kostbaar goed en kunnen gemakkelijk gezien worden als een bescherming tegen inflatie en kan dienen als koopkrachtbescherming.

Bovendien maakt de waarde van diamanten als kostbaar goed dat het een ideale investering en een waardevolle toevoeging aan elke beleggingsportefeuille is.

Diamanten als beleggingscategorie

Laten we allereerst bekijken wat men nu bedoelt met beleggingscategorie. Een beleggingscategorie wordt gedefiniëerd als een groep van effecten en activa die een gelijkaardig gedrag vertonen op de markt en wordt meestal gereguleerd door eenzelfde set van regels. Er zijn drie types van beleggingen die men in acht moet nemen: aandelen, obligaties en kasequivalenten. Wanneer we echter verder weggaan van deze drie types en de wereld van de alternatieve investeringen binnengaan worden de definities minder duidelijk. Daarom is vaak aangewezen om een belegging te definiëren als groep die ander gedrag vertoont dan andere groepen en daarom anders presteert op vlak van risico en opbrengst in eender welke markt.

Hier komen investeringsdiamanten in beeld en kunnen gezien worden als een surplus wanneer ze toegevoegd worden aan een reeds gediversificeerd portfolio van beleggingen. Dit zal dan resulteren in meer diversificatie voordelen en wat de naar risico gecorrigeerde opbrengsten verbetert.

Diversificatie voordelen van investeringsdiamanten

In een academisch onderzoek uit 2012 vonden zowel Renneboog als Spaenjers dat witte diamanten tijdens de periode van 2003 tot 2010 jaarlijks een meeropbrengst hadden van 10%, bij gekleurde diamanten was dat 5.5% en bij andere edelstenen was dat 6.8%. De auteurs vonden ook dat de opbrengsten van zowel witte als gekleurde investeringsdiamanten beter waren dan die op de aandelenmarkt over dezelfde tijdspanne. De opbrengst van diamanten had ook een positieve samenhang met de opbrengsten van de aandelenmarkt waaruit de auteurs concludeerden dat dit resultaat de bevestiging is van eerder vergaarde bewijzen over het belang van het effect welvaart op de vraag naar luxeproducten.

Draagkosten

De draagkosten zijn de kosten geassocieerd met het opslaan van een fysiek goed of het houden van een financiëel instrument over een specifieke tijdspanne. Draagkosten omvatten gewoonlijk: verzekering, bergingskosten, interesten op leningen, en andere gerelateerde kosten. Wanneer men bekijkt of een bepaalde investering al dan niet geschikt is, of wanneer men alternatieve investeringen evalueert, dient men hoe dan ook deze draagkosten goed in acht te nemen. Meerbepaald, de draagkost voor investeringsdiamanten is eigenlijk slechts een fractie (als een percentage van de waarde) van die voor traditionele goederen als olie of metalen door hun klein formaat en dat ze gemakkelijk te hanteren zijn. Diamanten worden gewoonlijk bij hoogwaardige logistieke bedrijven opgeslagen, binnen gewelfde faciliteiten, die wereldwijd verzekerd zijn en die zich meestal in vrijhandelszones bevinden.

Het team van BNT Diamonds is gespecialiseerd in het advies geven over investeringsdiamanten. Zij adviseren u graag op een professionele manier over de diversificatie van uw investeringsportfolio.

Lees meer over investeringsdiamanten:

Heb je nog vragen of wil mee info over investeringsopties, contacteer vrijblijvend onze investeringsspecialisten.

Fabienne Rauw
Over Fabienne Rauw
BNT Diamonds Antwerpen

Fabienne, manager van de Duitse markt is in staat om elke klant te begeleiden bij het vinden van het juiste juweel. Dankzij haar zes jaar ervaring bij BNT Diamonds is ze goed vertrouwd met het product en de marketing errond. Haar diploma PR zorgt ervoor dat BNT Diamonds goed gepresenteerd wordt in alle mediakanalen. Voor iedereen die op zoek is naar een nieuwe investeringsopportuniteit, is Fabienne de perfecte gids in dit proces. Geen enkele vraag zal onbeantwoord blijven, en ze zal u helpen bij elke stap in het proces.

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.