Inkoop van diamanten in Antwerpen - BAUNAT DIAMONDS

570 jaar inkoop van diamanten in Antwerpen

Vraag het om het even wie in uw omgeving: voor de inkoop van diamanten moet u in Antwerpen zijn. Al 570 jaar worden er daar diamanten verhandeld. Een lange geschiedenis, waarin de Scheldestad al heel wat successen boekte. Daartoe dragen we bij BNT Diamonds graag vele steentjes bij – no pun intended. Maar hoe is de stad verworden tot een van dé wereldwijde diamantcentra? Welke diamanthandelaars gingen ons zoal vooraf? Maak mee een boeiende tijdreis, eerst naar de Gouden, of beter: Diamanten Eeuw.

Ontdek de losse diamanten van BNT Diamonds

Start van een internationale handelsmetropool

Al in 1447 werd in een document verwezen naar diamanthandel in Antwerpen. Maar de eerste echte bloeiperiode kwam er in de zestiende eeuw. Tijdens de eerste decennia daarvan groeide Antwerpen uit tot dé centrale transitstad van Europa. Kooplieden verhandelden er goederen uit de hele wereld. De drie pijlers waren Portugese specerijen, Zuid-Duitse koper en zilver, en Engelse laken. Deze commerciële bloei stimuleerde bestaande nijverheidstakken én trok er nieuwe aan, zoals de diamanthandel. Maar na een tijd dreigden enkele economische veranderingen de positie van Antwerpen aan te tasten. De zilverhandel verschoof naar Sevilla. Venetië werd de centrale stapelplaats voor specerijen. Enkel Engelse laken bleef in Antwerpen.

Toch kende de Scheldestad al snel een vernieuwde bloei, vooral dankzij het toenemende belang van de Zuid-Nederlandse exportindustrie. Bovendien traden nu eigen Antwerpse kooplieden op de voorgrond. De stad verkreeg een bijzonder krachtige commerciële positie. Antwerpen werd daarbij ook leider in de productie en distributie van luxeartikelen, waaronder zijde, linnen en – jawel – diamant. Deze edelstenen werden eerst verhandeld in Brugge. Maar toen de Brugse haven teloorging door de verzanding van het Zwin, nam Antwerpen over.

Basis voor een lucratieve handel

De basis voor de Antwerpse handel in edelstenen en juwelen werd mee gelegd door de van oorsprong joodse Diego I Duarte. Eind zestiende eeuw verhuisden hij en zijn familie van Portugal naar Antwerpen, weg van de inquisitie. In de Scheldestad was een aanzienlijke Portugese handelsgemeenschap actief, waarbinnen Duarte met veel succes aan de slag ging. Als jood kreeg hij destijds moeilijk toegang tot gilden en ambachten, maar mocht hij wel handeldrijven. Diamant had daarbij voor hem en vele andere joden een belangrijk voordeel: de edelstenen zijn zeer waardevol, maar nemen weinig plaats in. Daardoor is de handel erin mobiel. Dat was toen cruciaal, want iedere dag kon er nog tegen de joodse bevolking opgetreden worden.

De diamanthandel van Diego I Duarte en de volgende familiegeneraties floreerde. De Duartes konden daarbij rekenen op een breed én hecht handelsnetwerk. Hun familieleden zaten immers verspreid over heel Europa. De zoon en kleinzoon van Duarte I leverden aan de koninklijke hoven van onder meer Frankrijk, Engeland, de Nederlandse Republiek en het Habsburgse Rijk. Haar grootste succes boekte de familie in 1642. Toen werd een kleinzoon van Diego I Duarte gevraagd om een cadeau te zoeken dat Willem II van Oranje kon schenken aan zijn bruid Mary Henrietta Stuart, dochter van de Engelse koning Charles I. De Duartes stelden een hanger voor, met vier diamanten die samen één grote edelsteen leken te vormen. Frederik Hendrik, de vader van Willem II, kocht het juweel voor 48.000 gulden.

Diamanten juweel van de Duartes door Antoon van Dyck - BNT DiamondsAntoon van Dyck vereeuwigde het juweel van de Duartes in dit huwelijksportret van het piepjonge koningspaar Willem II van Oranje en Mary Henrietta Stuart.

Tijdens de gouden zestiende eeuw domineerden de Antwerpenaren, samen met Portugezen en de Italianen, de diamanthandel met India, lange tijd de enige vindplaats. Vanaf de zeventiende eeuw nam onder meer Amsterdam langzaamaan over, vanaf 1668 zouden de Engelsen en Indiërs domineren. Antwerpen bleef wel een belangrijke afzetmarkt voor geslepen diamant.

Verschuivingen in internationale handel

Rond 1720 vond Portugal diamant in Brazilië. Dit veranderde aanzienlijk de internationale diamanthandel. Tegen 1732 werden er viermaal meer diamanten uit Brazilië geëxporteerd, dan uit Azië. De prijs van diamant daalde drastisch. Daarop creëerde Portugal een ontginningsmonopolie. Vanaf 1753 kwam daar een handelsmonopolie bij. Eén firma kreeg tegen betaling het alleenrecht om in Lissabon de Braziliaanse diamanten op te kopen en verder te verhandelen in de Europese diamantcentra. Officieel kwam het eerste privilege hiervoor in handen van een Engelsman en een Hollander. Maar beiden hadden geheime vennoten: de joodse handelaars Salvador, zeer belangrijk in de Engels-Indiase diamanthandel.

Een belangrijke Antwerpse handelaar, van Engels origine, was toen James Dormer. Zijn bedrijfsarchief bewijst trouwens dat de Antwerpse diamanthandel toen sterker was dan vaak wordt gedacht. Voor de inkoop van de diamanten kon hij rekenen op enkele grote internationale namen, waaronder de Salvadors. In 1751 schreef Francis Salvador aan Dormer dat hij een contract had gesloten voor alle Braziliaanse diamanten die de komende jaren in Europa verhandeld zouden worden. De Engelsman hoopte er veel aan Dormer te verkopen. Maar even later viel het handelsnetwerk van de Antwerpenaar toch uit elkaar. Bovendien ontdekte de Portugese overheid de geheime betrokkenheid van de Salvadors bij het monopolie, terwijl het in handen moest komen van christenen. Het gevolg: het eerste contract werd verbroken, Dormers kans was verkeken.

Nieuwe opmars naar wereldpositie

Vanaf de negentiende eeuw werd Zuid-Afrika het nieuwe walhalla van de diamant. Erasmus Jacobs vond er bij de Oranjerivier een wit steentje. Het bleek een diamant van 21,25 karaat te zijn: de Eurekadiamant. Later vond Cecil Rhodes er een nog waardevoller exemplaar van 83,50 karaat: de Ster van Afrika. Het was het begin van de New Rush. Duizenden mijnwerkers begonnen er te graven aan Die Groot Gat – de mijn van Rhodes bij de stad Kimberly. Zijn bedrijf De Beers, dat het nodige kapitaal bezat om de diamant uit de diepe ondergrond te delven, zou de wereldhandel in diamant gaan domineren.

Die Groot Gat, Kimberley, Zuid-Afrika - BNT DiamondsDie Groot Gat: de enorme, in 1914 gesloten diamantmijn tegen het Zuid-Afrikaanse Kimberley.

De ruwe steentjes uit de nieuwe mijn werden verdeeld via het Londense Syndicaat. Dat kocht de ontgonnen diamanten van De Beers op, om ze daarna te verkopen aan vaste handelaars, vaak uit Antwerpen. De stad beschikte ondertussen immers over veel moderne infrastructuur voor de verwerking van edelstenen. Vanaf 1920 werden er ook rechtstreeks ingevoerd vanuit Belgisch-Congo. Op enkele decennia tijd werd Antwerpen zo opnieuw een wereldcentrum in geslepen diamanten.

Tweede bloei, met Prins Diamant

In de jaren 1880 kreeg de Antwerpse diamanthandel een extra boost, met de komst van verjaagde joodse families uit Oost-Europa. De handelsvolumes namen toe, net als de behoefte aan veiligheid en privacy tijdens de zakelijke gesprekken. Daarom werd er veel geïnvesteerd in infrastructuur. In 1893 zag vervolgens de Diamantclub van Antwerpen het levenslicht, de eerste diamantbeurs ter wereld. Het aantal leden steeg snel, tot meer dan duizend in 1913.

Een van de leden was Louis Coetermans, begin 20ste eeuw een internationale topfiguur in de diamantwereld, Het imperium van deze Prins Diamant was dan ook enorm. Zo kreeg hij, als vertrouweling van de Duitse keizer Wilhelm II, onder meer de exclusiviteitsrechten over de uitvoer van diamanten uit de Duitse kolonie Zuidwest-Afrika, waar in 1908 overvloedig veel diamant gevonden was. Op het hoogtepunt stelde Coetermans 3.000 klievers en slijpers te werk, in Antwerpen en zijn Vlaamse ‘buitenindustrie’.

Onverminderd belangrijk wereldcentrum

Kort na WO II groeide de diamanthandel in Antwerpen nog verder, door een goede organisatie van de in- en uitvoer. Eerst werden de edelstenen, die per trein de stad binnenkwamen, ingeklaard in het postkantoor en vervolgens naar het douanekantoor Diamond Office gebracht. In 1970 opende ernaast het bijkantoor Antwerpen X. Vanaf dan vond de controle van de papieren en de zendingen plaats in het bijzijn van de klant, verzegeld door die laatste en het Diamond Office. Vandaag passeren nog nagenoeg alle geïmporteerde en geëxporteerde diamanten in het kantoor. Maar ze vertrekken en arriveren nu met het vliegtuig; in Deurne.

Sinds het begin van de 20ste eeuw nam het aantal vindplaatsen van diamant alsmaar toe: eerst in meerdere Afrikaanse landen, in de jaren vijftig ook in Rusland en sinds de jaren tachtig zelfs in Australië. De laatste nieuwkomer is Canada. Maar nog steeds passeren 84% van de ruwe en 50% van de geslepen diamanten wereldwijd door Antwerpse handen. Het grootste slijperscentrum is de Scheldestad niet meer, dat vindt u nu in India. Maar de expertise daar is vaak nog gekoppeld aan de Antwerpse school. En de knowhow is hier nog altijd zeer groot, bij de 6.600 medewerkers van de 1.700 Antwerpse diamantbedrijven. Antwerpen telt bovendien vier diamantbeurzen, waar zowel ruwe als bewerkte diamanten verhandeld worden. Wie graag meer wil weten over de Antwerpse diamantgeschiedenis kan hiervoor terecht in het DIVA, een gloednieuw museum voor diamant, zilver en edelsmeedkunst in Antwerpen.

Diamanten kopen van onze Antwerpse meesters

In Antwerpen zoeken we ook nog steeds naar innovatieve manieren om diamanten optimaal te verkopen. Zoals tegenwoordig ook online, maar dan in alle vertrouwen bij BNT Diamonds. In onze uitgebreide internetwinkel vindt u ongetwijfeld uw gading, om te beleggen in losse diamanten. Aan u de keuze: maak zelf een selectie uit ons topaanbod, vraag vrijblijvend een offerte op maat, kies voor een pakket dat bij uw investeringsvereisten en budget past of beleg op langere termijn in specials. Bekijk alvast de investeringsopties van BNT Diamonds.

Waar u ook voor kiest, weet dat wij voor elke edelsteen een beroep doen op de ongeziene vakkennis van onze eigen Antwerpse meesters. Voor de inkoop van diamanten om te investeren, bieden we u geslepen diamanten van bijzonder hoge kwaliteit. Om u te laten begeleiden bij de inkoop van diamanten als belegging, kan u zich laten adviseren door BNT Diamonds. Maak een afspraak in één van onze showrooms.

Author: Gerd van de Vel
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular