Reclaiming divident tax | BNT Diamonds
Bill oxford OX Ghu60 Nwx U unsplash

Investing in the Netherlands: reclaim the dividend tax

19 Jul 21

Beleggen in Nederland is vrij courant, maar wie als Belg investeert in Nederlandse bedrijven, was tot voor kort 15 procent dividendbelastingen verschuldigd aan de Nederlandse belastingdienst. Een arrest van het Europees Hof brengt hier verandering in.

Bill oxford OX Ghu60 Nwx U unsplash

Arrest Europees Hof

Een Nederlandse belegger woonachtig in België heeft voor het Europees Hof een procedure aangespannen omdat hij vond dat hij werd gediscrimineerd tegenover in Nederland wonende landgenoten. Het Hof bevestigde in deze procedure dat er sprake was van discriminatie en belemmering van het vrij verkeer van kapitaal bij beleggen in Nederland. Deze uitspraak heeft ingrijpende gevolgen voor Belgen die in het bezit zijn van Nederlandse aandelen. Volgens analisten mogen de Nederlandse bedrijven de dividendbelasting dus niet langer bij de bron heffen en hebben deze Belgen nu het recht op de in Nederland betaald dividendbelasting terug te vorderen.

Verschillende banken zijn het echter niet eens met deze conclusies. De wetgeving in Nederland is immers nog niet formeel gewijzigd, waardoor er nog niet aan Nederlandse bedrijven kan gevraagd worden om af te zien van de inhouding van de dividendbelasting.

Terugvorderen

Volgens juridische specialisten moeten beleggers ook rekening houden met de totale waarde van hun Nederlandse aandelenpakket. Alle Nederlandse aandelen mogen samen niet meer dan 24.437 euro per belastingplichtige waard zijn. Hoe hoger de waarde van het vermogen in Nederland, hoe lager het terug te vorderen bedrag. Dit maakt het voor de Nederlandse bedrijven onmogelijk om de vrijstelling zelf toe te passen, zij hebben immers geen zicht om de totale portefeuille van de belegger, die mogelijks in verschillende Nederlandse bedrijven investeert.

In praktijk zou dus er dus op neer komen dat het bij beleggen in Nederland aan de Belgische beleggers zèlf is, om na te gaan of ze de Nederlandse dividendbelasting kunnen terugvorderen. De banken zullen hen daar vooralsnog niet bij helpen om dat ze – zo luidt het bij verschillende grootbanken – dergelijke diensten niet aanbieden.

De tijden dat Belgische beleggers met Nederlandse aandelen tot twee keer toe belastingen betalen op hun opbrengsten lijken nu dus voorbij door dit arrest, al zijn er nog een aantal procedurele en praktische zaken uit te klaren voor er effectief kan gestart worden met terugvorderen.

BNT Diamonds helpt u graag verder bij het beleggen in diamant, in België of het buitenland. Er wordt meestal geen belasting geheven op de meerwaarde van diamanten, tenzij de verkoper een actieve deskundige is.

Fabienne Rauw
About Fabienne Rauw
BNT Diamonds Antwerp

Fabienne, manager of the German market is able to guide every client with finding the right jewel. She takes care of most of the German orders, but also takes other task on her plate. Thanks to her six years of experience at BNT Diamonds she acquainted well with the product and the marketing around it. Her degree in PR ensures that BNT Diamonds is well presented across all media channels. For anyone looking into a new investment opportunity, Fabienne is the perfect guide in this process. No question will be left unanswered, and she will help you every step of the way.

With this article, BNT Diamonds strives to inform you thoroughly about investing in diamonds. No investment can be guaranteed to be without risk or fully according to your expectations. That is why we recommend to research the risks and aspects of investing in diamond properly to ensure that you make the right choice for your portfolio.