Achtergrondinformatie over de rentabiliteit van diamanten

De onderstaande data en grafieken zijn het resultaat van uitgebreid marktonderzoek en financiële analyse, uitgevoerd in 2019 door Bain & Company en het Antwerp World Diamond Centre (AWDC). Deze data en grafieken duiden, ongeacht enkele uitdagingen op korte termijn, een positief toekomstperspectief voor de diamantmarkt aan.

Bekijk hier de investeringsdiamanten van BNT DIAMONDS


Prijsevolutie van diamanten

Deze grafiek toont een vergelijking tussen diamanten en andere grondstoffen. De prijzen van geslepen diamanten zijn stabieler gebleven dan deze van zilver, platina en sommige andere grondstoffen, bovenal goud. De voornaamste reden hiervoor, is dat veel investeerders speculeren op goud, wat resulteert in onnatuurlijke prijsfluctuaties.

Diamanten zijn niet geheel vrij van prijsfluctuaties. Omdat de consument na de start van de economische crisis zijn uitgaven stevig inperkte, was er een merkbare daling in de diamantprijzen. De prijzen namen echter snel weer toe nadat de economie zich herstelde.

Recentelijk merkten we opnieuw een lichte daling in prijzen. Dit is het gevolg van een reeks bankrechtelijke voorschriften die de diamantindustrie werden opgelegd na de crash van de Amerikaanse huizenmarkt. Diamantbewerkingsbedrijven werden gedwongen een groot gedeelte van hun reserves te liquideren, met oog op een betere solvabiliteit. Dit tijdelijke, niet-structurele overaanbod aan diamanten oefent op dit moment een neerwaartse druk uit op de diamantprijzen .

Naast de vaste productie ontdeden de diamantbewerkingsbedrijven zich in 2015 en 2016 van $5 miljard inventaris, geaccumuleerd in 2013 en 2014.

Ook in het verleden heeft de diamantmarkt zich altijd snel hersteld. Tijdens grote macro-economische crisissen, beginnen prijzen gemiddeld binnen 18 tot 24 maanden terug te stijgen. De huidige cyclus kan zelfs korter zijn. Zodra het overaanbod aan diamanten geconsumeerd is door de markt, dienen de prijzen zich snel te herstellen, tot zij weer gelijk lopen met hun historisch prijstraject, dat geleidelijk blijft stijgen.

Als we naar de distributieketen van diamant kijken, is het duidelijk dat zowel de bedrijven die diamanten slijpen als de bedrijven die diamanten polijsten onder druk staan van beide uiteinden van de keten. Dit is het deel van de distributieketen met de laagste marges en met constante druk van de leveranciers en de klanten. de diamantmijnen hebben een sterke positie en duwen hun producten op de markt. Dat uiteinde is, met andere woorden, een echte verkopersmarkt. Handelaren aan het ander uiteinde van de distributieketen, oefenen druk uit op de diamant-slijpers en -polijsters omdat de consument meer en meer prijsbewust wordt. Dit uiteinde is een kopersmarkt.

Uitdagingen creëren mogelijkheiden

Een van de grootste uitdagingen voor de slijpers en polijsters van diamanten, is om winstgevend te blijven, om hun productie af te stemmen op de vraag van de markt en zo het opbouwen van reserves te vermijden. Nieuwe bankrechtelijke voorschriften dwingen bedrijven om hun reserves te liquideren voor zijn in aanmerking komen voor bijkomende financiering.

Gezien het onmogelijk is de consumentenvraag correct te voorspellen, blijven bedrijven reserves opbouwen, die te zijner tijd geliquideerd moeten worden. Deze cyclus van toenemende vraag gevolgd door een overaanbod, heeft een harmonica-effect op de diamantprijzen. Dit kan echter een bijkomend voordeel zijn voor de investeerder en kan u helpen uw investeringsrendement te verhogen.

Verder naar stap 3 Maximale zekerheid met een gecertificeerde diamant
Contacteer onze experten voor meer informatie