Hoe evolueren de prijzen van diamanten?

Recente aanwijzingen en studies tonen aan dat de diamantprijzen in de komende decennia verder zullen stijgen. Deze verwachte stijging van de prijs werd voornamelijk tot stand gebracht door gunstige tendensen in vraag en aanbod:

Groeiende vraag in de BRIC-landen (Brazilië, Rusland, India & China)

Deze recent ontwikkelde landen worden gekenmerkt door een exploderende economie en welvaart, wat leidt tot het ontstaan en/of de uitbreiding van een nieuwe sociale laag: de middenklasse. De snel groeiende middenklasse en haar groeiende koopkracht hebben een direct opwaarts effect op de prijzen van diamanten op de wereldmarkt.

Dalend aanbod vanwege beperkte natuurlijke bronnen en uitputting van de mijnbouwcapaciteit

De wereldwijde winning van diamanten neemt sterk af in vergelijking met voorgaande jaren. Bovendien nemen de kosten voor de huidig operationele diamantmijnen toe, omdat men gedwongen wordt dieper te graven en ontginnen. En zelfs mochten er nieuwe diamantmijnen worden ontdekt, dan zouden ook deze hogere operationele kosten voortbrengen, omdat deze nieuwe mijnen zich naar alle waarschijnlijkheid in moeilijk toegankelijke gebieden zullen bevinden.

Samengevat zullen de diamantprijzen waarschijnlijk toenemen met de tijd, als gevolg van de gunstige tendens van vraag en aanbod.

Klik op deze link voor meer informatie.

Terug naar alle vragen