Diamant kopen uit Botswana?

  • Lesedi La Rona
  • Diamant kopen in Afrika
  • Ontdekking van diamant in Botswana
  • Herinvesteren in de toekomst van Botswana

Lesedi La Rona

De tweede grootste diamant ooit werd eind 2015 gevonden in de Karowe mijn (AK6) in het Zuid-Afrikaanse land Botswana. Enkel de Cullinan diamant (3106,75 caraat) overtreft de ruwe diamant die in Botswana gevonden werd. De waardevolle Afrikaanse edelsteen van 1109 caraat werd gedoopt ‘Lesedi La Rona’, wat zoveel betekent als ‘Ons Licht’ in het Tswana. De overheid organiseerde een wedstrijd waarbij alle inwoner van Botswana een voorstel konden doen voor een naam. Wie de diamant wil kopen zal zo’n 70 miljoen dollar moeten neertellen. Een veiling van Sotheby’s in 2016 was onsuccesvol omdat het gevraagde minimumbedrag niet gehaald werd.

Diamant kopen in Afrika

De ontdekking van diamant is niet overal in Afrika een zegen geweest. In de recente geschiedenis ging het ontmijnen op regelmatige basis gepaard met de uitbuiting van arbeiders, milieuvernietiging, corruptie van de overheid en verspilling van inkomsten. Ten gevolge van deze praktijken werden in verschillende Afrikaanse landen conflictdiamanten ingezet om de burgeroorlogen te bekostigen. Diamant kopen ten voordele van rebellengroeperingen gebeurde echter vaak onbewust door de valse certificatie.

Het verhaal van diamant in Botswana is echter anders. Keith Jefferis, econoom en voormalig gedeputeerde gouverneur van Centrale Bank van Botswana omschrijft het als: “40 years as well-managed good luck”. Botswana werd decennialang verondersteld geen waardevolle grondstoffen te bezitten, zeker tijdens het Brits protectoraat. Tijdens het Britse regime werd amper geïnvesteerd in infrastructuur, maar de natuurlijke grondstoffen werden wel (onbewust) bewaard.

Ontdekking van diamant in Botswana

Een jaar nadat Botswana opnieuw onafhankelijk werd (in 1966), werden de eerste diamanten ontdekt. Het duurde echter geruime tijd voordat men besefte hoe waardevol de grond van Botswana werkelijk was. Diamant kopen en verkopen was een toen nog onbestaande sector in Botswana. Jefferis benadrukt dat “infrastructuurwerken noodzakelijk waren aangezien er in de koloniale periode niets structureel werd uitgevoerd”.

Herinvesteren in de toekomst van Botswana

Eens de diamantensector up and running was in Botswana, was er een sterke politieke consensus dat de opbrengst van de diamantenverkoop moest geïnvesteerd worden in de toekomst van Botswana. De prioriteiten waren investeringen in scholen, wegen en watervoorzieningen in huizen en boerderijen.

“Het principe,” zo legt Jefferis uit,” was dat alle inkomsten van mijnbouw (een uitputbaar actief) moesten herinvesteerd worden in een nieuw nationaal actief”. De winsten moesten met andere woorden geïnvesteerd worden in duurzame projecten die op lange termijn waarde en welzijn zouden scheppen voor het volledige land.

Dit principe werd ook doorgetrokken in de onderhandelingen met bedrijven die Botswana wilden ontmijnen. Botswana is nog steeds aandeelhouder van de meeste grote mijnen via een joint ownership deal.

Wie vragen heeft over diamant kopen uit Botswana of andere specifieke landen kan steeds terecht bij de experts van BNT Diamonds voor objectief advies en begeleiding. Steeds de beste investering en naar uw wens.

Lees hier meer:

Author: Daan Deruyter
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular