Почему мировой столицей алмазов называют Антверпен?

De diamantsector is anno 2012 een zeer geprofessionaliseerde industrie, maar dat was vele jaren geleden uiteraard niet het geval. De allereerste diamanten werden immers niet door industriële graafmachines ontmijnd, maar werden veelal toevallig gevonden. Van de 8ste tot de 12de eeuw voor Christus waren diamanten curiosa die gewoon van de grond werden opgeraapt in India. Deze steentjes waren afkomstig uit kimberlietslib en werden gevonden aan rivierbeddingen. Tot laat 19de eeuw kwamen zo goed als alle diamanten uit India. Deze streek leverde ook veruit de witste diamanten (wit blauw). Op het einde van de 19de eeuw kwam er echter een einde aan het overwicht van India. Vanaf dan bleek Zuid-Afrika het nieuwe walhalla voor diamanten. Hier is ook de Kimberley-mijn gesitueerd. Deze mijn werd vernoemd naar kimberliet, het materiaal dat diamanten beschermt bij vulkaanuitbarstingen en staat vooral bekend om “The Big Hole”.

In het begin van de 20ste eeuw werden er nieuwe vindplaatsen gelocaliseerd, zoals Namibië, Angola, Sierra Leone, Tanzania, Botswana en Congo. Later, in de jaren ’50, kwamen ook Siberië en Rusland op en nog recenter werd, dankzij o.a. de Argyle-mijn, ook Australië een dankbare vindplaats. De laatste nieuwkomer in het rijtje is Canada. Maar, hoe exotisch of hoe ver de vindplaatsen van diamanten ook zijn, toch komt 80% van alle ruwe diamanten in Antwerpen terecht. Antwerpen staat dan ook niet onterecht bekend als wereldleider in diamanthandel en is daardoor dé diamantstad bij uitstek.

Reeds in de 16de eeuw had Antwerpen een leidende positie opgenomen op gebied van diamanthandel, maar door de scheiding van de noordelijke Nederlandse provincies in 1581, kwam deze koppositie onder druk te staan. Tijdens de 17de en 18de eeuw zwaaiden Amsterdam en Londen de plak. Pas sinds de jaren 1920 helde het overwicht terug over naar diamantstad Antwerpen.

Kort na WO II kwam de diamanthandel in Antwerpen echt terug op gang, dankzij de goede organisatie van in- en uitvoer.

De diamanten voor Antwerpen werden per trein verstuurd en het inklaren gebeurde in het postkantoor in de Jezusstraat. Medewerkers van Diamond Office gingen te voet de 1ste zendingen ophalen in het postkantoor. Later werden diamanten in Antwerpen op de Groenplaats in het postkantoor ingeklaard en met taxi verstuurd naar Diamond Office. In het Diamond Office kantoor in de Pelikaanstraat werden diamanten gecontroleerd en verder verdeeld.

In 1970 werd het bijkantoor Antwerpen X geopend, naast Diamond Office. De controle van papieren en zendingen gebeurde vanaf dan in aanwezigheid van de klant zelf. Verder werden verzenden van diamanten toen nog afgesloten met zegellak, waarin de stempels van Diamond Office en van de klant/bank werden gezet.

Vandaag komen bijna alle diamanten die in Antwerpen binnenkomen of buitengaan langs Diamond Office. Passage voor diamanthandel tussen lidstaten van de EU is niet meer nodig, maar veel handelaars laten toch alles controleren.

Het grootste deel komt binnen, en vertrekt ook weer, via de luchthaven van Deurne.

De gedetailleerde procedure van de weg die diamanten afleggen bij aankomst in Antwerpen ontdekt u hier.

De meest recente evolutie in de wereldwijde diamanthandel is online verkoop van diamanten.

Back to all questions