Worden diamanten beschouwd als risicoloze beleggingen?

Hoewel diamanten een intrinsieke & aanhoudende waarde accumulatiecapaciteit dragen (voor meer informatie, klik op deze link), zijn ze -net zoals elk ander investeringsalternatief- niet immuun voor prijsdalingen. Deze prijsdalingen kunnen worden veroorzaakt door ernstige economische crisissen (klik hier voor meer informatie over de crisisbestendigheid van diamanten), of door periodes van tijdelijke overaanbod binnen (een) specifiek(e) diamant segment(en).

Terug naar alle vragen