Wat is vervat in onze prijsoffertes?

Onze prijsoffertes zijn steeds exclusief BTW (voor klanten binnen de Europese Gemeenschap) en exclusief import- en exportheffingen of ander lokale taksen (voor klanten buiten de Europese Gemeenschap).

De wijze van aanrekening van deze taksen is verschillend afhankelijk van levering binnen of buiten de EG: 

  • EG klanten: Prijzen (te betalen aan BAUNAT) zullen verhoogd worden met het toepasselijke BTW tarief van elk land binnen de EU. U kan hier een overzicht raadplegen van alle BTW tarieven.
  • Niet EG klanten: BTW is niet van toepassing, dus de prijs die de klant betaalt aan BAUNAT is de geafficheerde prijs. Echter zullen in de meeste landen importheffingen en/of lokale taksen aangerekend worden die de klant zal moeten betalen aan de koerier bij levering. BAUNAT betracht voldoende informatie te verschaffen met betrekking tot de importheffingen (= douane) of ander lokale taksen. Zie hiervoor onze indicatieve tax calculator voor de meest courante niet EG landen.

Buiten de hierboven toegelichte taxen worden geen andere kosten (zoals bv verzendingskosten, verpakkingskosten en bijhorende verzekeringkosten) aangerekend. Deze zijn steeds ten laste van BAUNAT.

Terug naar alle vragen