Belgische langetermijnrente naar ongekende laagte

De Belgische langetermijnrente is gedaald tot een absoluut dieptepunt van 1,5 procent. Begin 2014 bedroeg ze nog meer dan 2 procent, een tendens die overal in Europa merkbaar is. Iedereen juicht, behalve spaarders en renteniers.

Deflatiespook

In tijden van crisis en geopolitieke conflicten houden investeerders van veilige beleggingen. Daarnaast blijft ook het deflatiespook boven Europa hangen. Heel wat experts zijn er bijvoorbeeld niet van overtuigd dat de Europese Unie er zal in slagen om dit veelkoppige monster te bolwieken. En dus blijven op zeker spelende beleggers zich massaal wenden tot voor hen veilig staatspapier.

De overheid? Die juicht, want die zit opgezadeld met een torenhoge schuldenlast en ziet haar rentelast dalen. Ook voor burgers die geld willen lenen is deze lage rente goed nieuws, evenals voor de bedrijven: zij kunnen makkelijker investeringen doen of oude leningen herverpakken. 

Slecht nieuws voor spaarders

Spaarders en renteniers? Die zijn natuurlijk de klos. Mensen die leven van rente-inkomsten lopen vandaag niet erg vrolijk rond. Niet zelden zetten zij nog meer geld op hun spaarboekjes om hetzelfde bedrag uit rente-inkomsten te kunnen behouden. In de context van een omgekeerde bevolkingspiramide denken sommige economen dat deze lage rente eerder sparen dan consumeren in de hand kan werken.

Spaarrente verlaagd

Een gevolg van de lage langetermijnrente en de lage kortetermijnrente op de financiële markten is dat vijf banken intussen hun spaarrentes verlaagden. Een spaarboekje brengt bij Belfius nog 0,25 procent op, de getrouwheidspremie blijft hangen op 0,15 procent. Zo komt de bank op gelijke voet met KBC. Een spaarrekening bij Crelan en Beobank levert evenveel intrest op als bij KBC en Belfius, enkel DHB behoudt nog een klein voordeel.

Na de vele EU-ingrepen om de marktrente te beïnvloeden, verwachten experts dat de ECB nog meer goedkoop geld in de economie zal pompen. De voorspelde groei blijft voorlopig immers uit. Dan toch maar de spaarcenten van de bank halen en investeren? Dan is een groeimarkt als diamant een meer dan interessante optie. De experts van BAUNAT helpen je graag op weg.

Author: Katrien Maes
Bron: BAUNAT

Met dit artikel streeft BNT Diamonds ernaar u grondig te informeren over investeren in diamanten. Bij geen enkele belegging kan er echter gegarandeerd worden dat die compleet risicoloos is of dat die volledig bij u past. Doe daarom voldoende onderzoek naar de risico’s en eigenschappen van investeren in diamant zodat u ten volle de juiste keuze kan maken voor uw portefeuille.

Related

Most popular